maia
05 مهر 1401 - 09:09

افزایش تردد‌های برون شهری طی شبانه روز گذشته

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۶۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محور‌های مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محور‌های مواصلاتی کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است. طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۶۸ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۵، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند. محورهای دارای بيشترين  تردد در ۲۴ ساعت گذشته :محورهای دارای بيشترين  تردد در ۲۴ ساعت گذشته :رديف نام محور استان تعداد وسيله نقليه 1 آزادراه کرج - قزوین البرز 121277 2 آزادراه کرج - تهران البرز 120912 3 آزادراه تهران - کرج البرز 112881 4 آزادراه قزوين - کرج البرز 101140 5  آزادراه قم - تهران تهران 73649 6 محور شهريار-کرج تهران 69433 7 آزادراه تهران- ساوه تهران 58775 8 کرج - شهریار تهران 57914 9 آزادراه ساوه - تهران تهران 55938 10 تهران - شهریار تهران 54222رديف نام محور استان تعداد وسيله نقليه 1 آزادراه کرج - قزوین البرز 121277 2 آزادراه کرج - تهران البرز 120912 3 آزادراه تهران - کرج البرز 112881 4 آزادراه قزوين - کرج البرز 101140 5  آزادراه قم - تهران تهران 73649 6 محور شهريار-کرج تهران 69433 7 آزادراه تهران- ساوه تهران 58775 8 کرج - شهریار تهران 57914 9 آزادراه ساوه - تهران تهران 55938 10 تهران - شهریار تهران 54222رديف نام محور استان تعداد وسيله نقليهرديفرديف رديفنام محورنام محور نام محوراستاناستان استانتعداد وسيله نقليهتعداد وسيله نقليه تعداد وسيله نقليه1 آزادراه کرج - قزوین البرز 12127711 آزادراه کرج - قزوینآزادراه کرج - قزوین البرزالبرز 121277121277 2 آزادراه کرج - تهران البرز 12091222 آزادراه کرج - تهرانآزادراه کرج - تهران البرزالبرز 120912120912 3 آزادراه تهران - کرج البرز 11288133 آزادراه تهران - کرجآزادراه تهران - کرج البرزالبرز 112881112881 4 آزادراه قزوين - کرج البرز 10114044 آزادراه قزوين - کرجآزادراه قزوين - کرج البرزالبرز 101140101140 5  آزادراه قم - تهران تهران 7364955 آزادراه قم - تهرانآزادراه قم - تهران تهرانتهران 7364973649 6 محور شهريار-کرج تهران 6943366 محور شهريار-کرجمحور شهريار-کرج تهرانتهران 6943369433 7 آزادراه تهران- ساوه تهران 5877577 آزادراه تهران- ساوهآزادراه تهران- ساوه تهرانتهران 5877558775 8 کرج - شهریار تهران 5791488 کرج - شهریارکرج - شهریار تهرانتهران 5791457914 9 آزادراه ساوه - تهران تهران 5593899 آزادراه ساوه - تهرانآزادراه ساوه - تهران تهرانتهران 5593855938 10 تهران - شهریار تهران 542221010 تهران - شهریارتهران - شهریار تهرانتهران 5422254222 باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیراه و شهرسازی
شناسه خبر: 758933