maia
08 مرداد 1401 - 09:04

جولان رنگ قرمز در نقشه کرونایی جدید استان سمنان

وضعیت شهرستان‌های استان سمنان در تازه‌ترین اعلام رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۲ تغییر اعلام شد و سه شهرستان این استان به رنگ قرمز درآمدند. در تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان سمنان، شهرستان‌های سمنان و شاهرود از وضعیت زرد به قرمز تغییر رنگ دادند. در حال حاضر شهرستان‌های سمنان، دامغان و شاهرود قرمز، شهرستان‌های سرخه و مهدیشهر نارنجی، شهرستان‌های گرمسار و میامی زرد و شهرستان آرادان آبی کرونایی هستند. بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز از ۵۷ به ۱۲۰ و تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۸۶ به ۱۱۲ شهر افزایش یافت.همچنین تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۱۹۹ به ۱۶۶ و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی از ۱۰۶ به ۵۰ شهر رسید. باشگاه خبرنگاران جوانسمنانسمنان
شناسه خبر: 495702