maia
31 مرداد 1401 - 09:08

خبر خوش وزیر کشور برای منتظران کارت ملی!

وزیر کشور گفت: در آغاز دولت سیزدهم حدود ۱۰ میلیون نفر کارت ملی خود را دریافت نکرده بودند که با تامین اعتبار در این دولت ۵ میلیون کارت ملی صادر شد و ما بقی هم تا دو ماه آینده صادر می‌شود.

دریافت

6 MB

دریافت

6 MB

دریافت

6 MB6 MB

منبع: مهر
شناسه خبر: 635517