maia

آخرین اخبار در مورد شرکت پیشگامان

اشتغال پایدار در فارس با جذب سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری و دانش بنیان میسر می‌شود

مدیر شعبه فارس شرکت پیشگامان بنیاد توسعه تعاون بسیج گفت: با تقویت ارتباط بین صنایع، نخبگان و مدیران ارشد استان و جذب سرمایه گذاری در حوزه فناوری و دانش بنیان، اشتغال پایدار برای جوانان رقم خواهد خورد. به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، احمدرضا قاسمی با اعلام این مطلب در همایش ملی "تا ثریا" اظهار داشت: در قالب رویداد تا ثریا بیش از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذاری خارج از استان به فارس وارد ش ...