maia

آخرین اخبار در مورد کانون کارفرمایان

در تدوین قوانین وزارت کار و تأمین اجتماعی دچار مشکلاتی هستیم

نایب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان گفت: متاسفانه به دلیل ورود دلالان ۵۵ درصد از بازنشستگان کشوری زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند. رضا چینی امروز در نشست خبری اولین همایش معرفی کارفرمای سرآمد استان اصفهان با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی برخی آئین‌نامه‌های خلاف قانون را اجرایی می‌کند، گفت: این امر منجر به افزایش درگیری کارفرمایان و تأمین اجتماعی شده و شاهد افزایش پرونده‌های کارفرمایان در دیوا ...